q3 > qw
q3 > q2
q3 > ut bullshit

q3 > that stupid warsow shit

vq3 > cpm

osp > cpma

discuss.